V roku 2014 tvorilo našu členskú základňu   1 194 členov, 71 členov si zaplatilo len udržiavaciu známku a 40 členov požiadalo o prerušenie členstva vo zväze podľa § 5, bod 8 Stanov SRZ. 

 

Zloženie členskej základne v roku 2014

 

Dospelí a mládež        

Púchov                 648           

Lednické Rovne      169

Beluša+Pružina      160

Dolné Kočkovce      38            

 

Deti rok 2014

Púchov                 34      z  toho   3 dievčatá

Lednické Rovne    7        z  toho    0 dievčat

Beluša+Pružina      27      z  toho    5 dievčat

Dolné Kočkovce      2       z  toho    0 dievčat

 

 

 Rybársky aktív tvorilo 15 hospodárov a ich zástupcov a  26  členov rybárskej stráže                                        

 

 

     K štatistike  pridávame  aj  informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady.

V roku 2014 a do 29.03.2015  zomreli naši členovia:

Miroslav Hanic vo veku 69rokov - členom od r.1980 , Ladislav Švach vo veku 62 rokov - členom od r.1974 , Ing.Ľubomír Jurík vo veku 57 rokov - členom od r.1994, Anton Luhový vo veku 79 rokov - členom od r.1957 , Eva Vadrnová vo veku 63 rokov - členka od r.1987, Tomáš Baška vo veku 24 rokov - členom od r.2012, Ladislav Kresánek vo veku 52 rokov - člen od r.2012, Mudr.Karol Miškay vo veku 62 rokov - člen od r.1980

Milan Ďučík vo veku 61 rokov - člen od roku 1981. Pán Ďurčík nás nečakane opustil v júli 2014. Bol dlhoročným členom výboru, aktívnym hospodárom na revíroch Led.Rovne a členom RS. V roku 2014 bol opätovne zvolená do Výboru, kde krátko zastával funkciu podpredsedu. Každý voľný čas venoval organizovaniu a plneniu úloh ktorými bol poverovaný. Pre našu organizáciu je to citeľná strata.

 

 

V roku 2014 boli  povolenky  vydané v takomto zložení:

 

miestne  kaprová                         393 ks  +  59 ks pre detí

miestne  kaprové zľavnené        198 ks  

zväzové  kaprové                         359 ks   +  11 ks pre detí

pstruhové povolenia                    230 ks  

lipňové povolenia                             5 ks   

 

TOPlist